Tag: JPJ

Peraturan Baharu Cermin Gelap 2014 – VLT 70%, 50% dan 30%

Setelah mengambil tempoh yang lama untuk membincangkan kadar ketelusan cahaya cermin kenderaan, kerajaan akhirnya mengumumkan keputusan muktamad di dalam isu ini. Menurut Datuk Seri Ismail Ahmad, Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), kadar ketelusan cahaya boleh nampak (VLT) untuk sisi penumpang belakang dan cermin belakang ialah 30% iaitu penurunan dari 50% manakala kadar VLT cermin …

Continue reading